Ajetokoncept + Oľga Paštéková

"I came up with the idea of the T-shirt with an illustration of the word “feminist” that I held in front of my mouth as “a duck tape” which was inspired by my own experiences. Women have the right to vote, to get education, to drive a car, even to be the bosses and manage men, but the minute they open their mouth and talk about injustice and gender inequality, they are called a “feminist”. Because according to online forums or whispers behind your back, feminists are unsuccessful spinsters full of insecurities who have nothing else to do… but to bring unnecessary unrest to society. Without these women, everything would be wonderful. That’s why so many of us women do not speak up and rather stay put and play the role of the complying “good girls”. Being called “a feminist” still has a strong negative connotation. And that is very, very wrong". Olga
-----------
"Nápad naaranžovať tričko s nápisom "feminist" ako pásku cez ústa, vznikol z mojej osobnej skúsenosti. Ženy síce u nás majú volebné právo, smú chodiť do školy, šoférovať, dokonca napríklad aj šéfovať mužom, ale keď niekto otvorí ústa a poukáže na nejakú nespravodlivosť, vyplývajúcu z rodovej nerovnosti, hneď dostane nálepku „feministka“. Lebo feministky sú podľa názoru internetových diskusií aj poznámok spoza chrbta neúspešné chudery, zakomplexované ženské, staré dievky, ktoré už nevedia, čo od dobroty... Vnášajú do spoločnosti zbytočný nepokoj a nebyť ich, všetko by tu bolo v najlepšom poriadku. Preto sa mnohé z nás proti nespravodlivosti neozvú a radšej si budujú imidž prítulnej "cicušky". Označenie "feminist" sa mi spája s postojom okolia, ktoré hneď negatívne onálepkuje. A to nie je v poriadku". Olga

Project and photo by Andrea Junekova

www.instagram.com/ajetokoncept_feminist
www.ajetokoncept.sk