Oľga Paštéková: Blue Time
Galéria Jula Bindera
máj - jún 2023


Prezentácia aktuálnej tvorby slovenskej umelkyne Oľgy Paštékovej (*1984) prináša vždy vstupovanie do melancholickej, krehkej krajiny s často narušenou rovnováhou. Autorka dlhodobo buduje svoj program v maľbách na paneloch (vyrezávaných drevených poliach) s osobným apelom a výzvou o odľudštenom súčasnom svete a deštruktívnom vzťahu k prírode a ostatným živým tvorom. Jej predošlé maľby intenzívne zjavujú intuitívnu, divokú a nespútanú silu prírody, ale aj ľudskej povahy – preto havrany, vlci, vlkolaci a lunatická moc tmavej noci. Tento emocionálny náboj umocňujú len naznačené figúry  -  možné tiene, duchovia, nejasné obrysy napätých tiel. Ide o metaforicky a nebojácne vstupovanie do začarovaného lesa a urbánnych periférií....

 Súčasná kolekcia, pripravená špeciálne pre banskoštiavnickú galériu Jula Bindera, prináša trochu odlišný hlas a vizuálne podobenstvá. Ide o najnovší cyklus maliarskych diel, ktoré vznikli priamo pod vplyvom jej rezidenčného pobytu v portugalskom Porte v minulom roku 2022. Silná inšpirácia svetom oceánu, obrovských vĺn, čajok, ale aj modrými keramickými obkladačkami (azulejos). Názov série Bottom Time (2022-23) je výrazom  z potápačského sveta pre čas klesania a štartu vynárania sa z vody. Tento cyklus je tak akoby celý čas ponorený do tohto podvodného sveta, sveta živého oceánu, vodného živlu a modrosvet(l)a. Tu v hlavných úlohách vystupujú zvieratá – jej obľúbení vlci, psy, vtáci,  morské potvory a tvary: medúzy, čajky, stromy, trávy, chaluhy a pod.  Objavujú sa takmer priesvitné, vznášajúce sa, či naznačené obrysy prírodných tvarov,  vyvolané akoby v negatíve, ktoré posilňujú poetickú všadeprítomnú modrú farebnosť. Ich vyznenie umocňuje aj osobitá technika kyanotypie (fotochemickej modrotlače). Túto starú fototechniku však Oľga Paštéková používa odlišne -  zachytáva stopy vody na povrchu papiera, metaforicky modeluje (pod)vodný svet vodnými kvapkami. Ide o pokračovanie v jej experimentovaní so samotným médiom maľby ( predošlé maľby citrónom, ohňom, preškrabávaním, opaľovaním a pod.). Na azúrovom pozadí a v tejto nostalgickej „blue velvet“ atmosfére je teda možné stráviť príjemný „blue time“ uprostred diel Oľgy...

b.skid, kurátor