Oľga Paštéková, Martin salajka: URBAN BEAST
Slovenský inštitút v Prahe (CZ)
26.8. - 1.10.2021


Slovensko – česká výstava dvou výrazných expresivních malířů dlouhodobě monitorujících téma vágního prostoru na pomezí měst a industriální divočiny, který obývají lesní šelmy, vodní přízraky i vzdušní dravci. Jejich obrazy zaplněné totemickými zvířaty, ať jsou to vlci, sovy, můry nebo studenokrevné ryby jsou rozprostřené na hraně reality a fikce, takže na jednu stranu připomínají skutečné pronikání divokých živočichů do teritoria lidských sídel, často až k bezprostřední blízkosti obydlí, na straně druhé evokují prastaré mýty, ságy a lovecké legendy. Práce obou autorů jsou skládané do prolínavého dynamického celku a instalace, která do galerijního prostoru vnáší přírodní logiku, se stává vizuální metaforou krajiny.
 
Oľga Paštéková (1984) i Martin Salajka (1981) během studií na bratislavské VŠVU, respektive pražské AVU, prošli ateliéry zásadních malířských osobností svých zemí. Ivan Csudai i Michael Rittstein korigovali na počátku základy jejich vizuálního vyjadřování a přemýšlení malbou, aby se mladí umělci v následném období sami vyprofilovali ve sledované a respektované osobnosti své výtvarné generace. Oběma je společný uvolněný rukopis s akcentem na barevnou stránku obrazu a motivy ukotvené v realitě, které ale disponují zřetelným magickým potenciálem. Přestože jsou jeden jako druhý bytostnými malíři, výraznou část jejich aktivity představují i jiná média, hlavně práce na papíře. Stejně tak mají společné experimentální nakládání s obrazem. Oľga Paštéková své malby programově odděluje od zdí a staví do prostoru ve smyslu emancipované instalace, Martin Salajka zase do svých obrazů vynalézavě integruje grafické postupy.
 
Název Urban Beast je zrádný svou víceznačností, především tím, že kromě městského prostředí blíže nespecifikuje, koho se vlastně označení týká. I když se přirozeně nabízejí přízračná zvířata, z nichž některá mohou vyvolávat pocit ohrožení, není vyloučené, že ve skutečnosti jde o člověka, kterého mezi živočichy obývajícími původní starou přírodu naopak zastupuje divák. Celý projekt je tak možné číst i jako environmentální zprávu o stavu tohoto světa.

Radek Wohlmuth, kurátor